přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka > O firmě Honda Karlovy Vary > Aktuality > Honda na světové premiéře představuje vyspělé bezpečnostní technologie budoucnosti pro dosažení cíle nulového počtu obětí dopravních nehod do roku 2050

Honda na světové premiéře představuje vyspělé bezpečnostní technologie budoucnosti pro dosažení cíle nulového počtu obětí dopravních nehod do roku 2050

25.11.2021

zařazeno v kategorii: Aktuality

 

Společnost Honda na světové premiéře představuje vyspělé bezpečnostní technologie budoucnosti pro dosažení cíle nulového počtu obětí dopravních nehod do roku 2050

-- S využitím umělé inteligence a komunikačních technologií usiluje Honda o vytvoření společnosti, ve které si může každý užívat svobodu mobility naprosto bez obav --

 

TOKIO, Japonsko, 25. listopadu 2021 - Společnost Honda Motor Co., Ltd. dnes představila světovou premiéru pokročilých bezpečnostních technologií budoucnosti, které Honda v současné době vyvíjí s cílem zajistit společnost, v níž už žádný účastník silničního provozu nebude muset podstupovat riziko dopravních nehod. Všichni si tak budou moci užívat svobody mobility bez obav.

 

Společnost Honda bude usilovat o dosažení svého cíle „nulového počtu smrtelných dopravních nehod motocyklů a automobilů Honda na celém světě do roku 2050" s využitím dvou klíčových technologií. Jedním z nich je první „Inteligentní asistenční technologie pro řidiče" na světě, která je založena na umělé inteligenci a poskytuje asistenci přizpůsobenou schopnostem a situaci každého jednotlivce, aby se snížily chyby a rizika při řízení. Pomáhá tak řidiči dosáhnout bezpečné a spolehlivé jízdy. Druhou je technologie „Bezpečná a spolehlivá síť", která prostřednictvím telekomunikací propojuje všechny účastníky silničního provozu, a to jak lidi, tak produkty mobility, což umožňuje předvídat potenciální rizika a pomáhat lidem vyhnout se těmto rizikům dříve, než k nehodě skutečně dojde.

Realizace cíle „nulového počtu úmrtí při dopravních nehodách do roku 2050".

Ve snaze o společnost bez dopravních nehod pro všechny účastníky provozu se společnost Honda při výzkumu a vývoji bezpečnostních technologií řídí sloganem „Bezpečnost pro každého". To platí pro hardware i software.

V rámci snahy o společnost bez nehod rozšíří společnost Honda zavedení nedávno oznámeného všesměrového bezpečnostního a asistenčního systému Honda SENSING 360 na všechny modely, které se začnou prodávat na všech předních trzích do roku 2030. A dále společnost Honda rozšíří uplatnění funkce detekce motocyklů a dále vylepší funkce svého systému ADAS (pokročilý asistenční systém řidiče).

 

Kromě toho bude společnost Honda i nadále pokračovat v širším zavádění bezpečnostních technologií pro motocykly a rozšíří nabídku technologií pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti (Honda Safety EdTech). Prostřednictvím těchto iniciativ bude společnost Honda usilovat o snížení celosvětového počtu smrtelných dopravních nehod motocyklů a automobilů Honda na polovinu*1 do roku 2030.

Kromě toho bude společnost Honda usilovat o dosažení svého ambiciózního cíle „nulového počtu úmrtí při dopravních nehodách do roku 2050", a to co nejrychlejším zavedením budoucích bezpečnostních technologií.

1) Bezpečnost přizpůsobená každému jednotlivci:

Zaměření na „nulové selhání lidského faktoru" při řízení s „Inteligentní asistenční technologií pro řidiče".

Společnost Honda odhalila faktory, které stojí za lidskými chybami, díky originální studii lidského mozku založené na fMRI*2 a analýze rizikového chování.

Systém zpracovává ukazatele chyb při řízení na základě informací získaných prostřednictvím kamery monitorující řidiče a vzorce jízdních operací.

Tato technologie je vyvíjena s cílem umožnit každému řidiči zmírnit chyby při řízení a užívat si mobility bez pocitu úzkosti.

Společnost Honda bude usilovat o vytvoření základních technologií v první polovině 20. let a o jejich praktické využití v druhé polovině 20. let.

S cílem odhalit základní příčiny chyb při řízení, které v řidiči vyvolávají pocit úzkosti, provádí společnost Honda výzkum a vývoj „technologií pro porozumění lidem" pomocí originální metody využívající fMRI*2.

Kromě technologií pro porozumění lidskému chování a zkušenostem, které Honda doposud načerpala, využívá dnes představená první technologie svého druhu na světě „Inteligentní asistenční technologie pro řidiče" senzory a kamery systému ADAS k rozpoznávání potenciálních rizik v okolí vozidla, což umožňuje umělé inteligenci rozpoznat rizika při řízení. Současně umělá inteligence v reálném čase určí optimální chování při řízení a nabídne asistenci přizpůsobenou kognitivnímu stavu a dopravní situaci každého jednotlivého řidiče.

 

Díky nové generaci asistenčních funkcí pro řidiče, které jsou v současné době předmětem výzkumu a vývoje, se společnost Honda bude snažit nabídnout novou hodnotu „bezchybné" bezpečnosti a klidu, jež se přizpůsobí chování a situaci každého řidiče a ochrání ho před možnými riziky.

<Tři hodnoty, které společnost Honda nabídne u nové generace asistenční technologie pro řidiče nabídne>

1. Žádné chyby v jízdě (operativní asistence):

Vozidlo nabízí asistenci založenou na umělé inteligenci, která snižuje riziko smyku a zabraňuje zpoždění při jízdních úkonech.

2. Žádné přehlédnutí / žádné chyby v předvídání (kognitivní asistence): Vozidlo sděluje rizika pomocí vizuálních, hmatových a sluchových vjemů.

Ø  Technologie ve fázi výzkumu a vývoje: indikátor rizika, ovládání bezpečnostních pásů a 3D audio

 

3. Žádné chyby způsobené mikrospánkem a neopatrnou jízdou (asistence pozornosti): Vozidlo pomáhá snižovat únavu/ospalost řidiče

Ø  Technologie ve fázi výzkumu a vývoje: biologická zpětná vazba / vibrační podněty skrz opěradlo sedadla

Od této chvíle bude společnost Honda dále vylepšovat dnes představenou „Inteligentní asistenční technologii pro řidiče" a pokračovat ve vývoji s cílem vytvořit základní technologie v první polovině 20. let a v druhé polovině 20. let pak spustit praktické aplikace.

Díky této technologii se společnost Honda posune od běžného asistenta řidiče, který pomáhá řidiči vyhnout se již vzniklému riziku, k asistentu řidiče s umělou inteligencí, který řidiče ochrání před riziky a bude se snažit zcela eliminovat lidské chyby, které jsou příčinou více než 90 % dopravních nehod*3.

 

 

2) Bezpečné soužití všech účastníků silničního provozu:

Zavedení technologie „Bezpečná a spolehlivá síť", která spojuje všechny účastníky silničního provozu prostřednictvím telekomunikací

Systém chápe/rozpoznává situaci a okolní prostředí každého řidiče a účastníka silničního provozu.

Prostřednictvím komunikační sítě se na serveru shromažďují informace o možných rizicích v dopravním prostředí. Tato rizika se předpovídají pomocí rekonstrukce dopravního prostředí ve virtuálním prostoru.

Systém získává nejvhodnější podpůrné informace, sděluje je každému účastníkovi silničního provozu a nabádá ho, aby zamezil možnému riziku dříve, než k němu skutečně dojde.

Společnost Honda urychlí spolupráci v rámci celého odvětví a veřejného a soukromého sektoru s cílem standardizovat tuto technologii v druhé polovině 20. let.


Společnost Honda si přeje zajistit společnost mobility „bez nehod" pro všechny účastníky silničního provozu a vytvořit „společnost, u níž bezpečnost vychází ze spolupráce". Díky telekomunikačním technologiím mohou být všichni účastníci silničního provozu ve spojení a koexistovat.

Pomocí „Bezpečné a spolehlivé technologie" se na serveru shromáždí informace o možných rizicích v dopravním prostředí, které jsou zjištěny na základě informací získaných z kamer na silnici, palubních kamer a chytrých telefonů, a reprodukují toto dopravní prostředí ve virtuálním prostoru. V tomto virtuálním prostoru systém s ohledem na podmínky a charakteristiky jednotlivých účastníků silničního provozu předpovídá/simuluje chování účastníků silničního provozu, u nichž existuje vysoké riziko kolize. Systém pak odvozuje nejvhodnější podpůrné informace v zájmu pomoci účastníkům silničního provozu vyhnout se rizikům.

Tyto podpůrné informace budou intuitivně sdělovány řidičům automobilů a motocyklů i chodcům prostřednictvím „kooperativního rozhraní HMI (rozhraní člověk-stroj) pro rizika". To umožní systému vyzvat účastníky silničního provozu, aby podnikli kroky k zabránění nehody dříve, než k ní dojde.

S cílem zavést tuto technologii v reálném provozu po roce 2030 vybuduje společnost Honda systém a dokončí ověření účinnosti v první polovině 20. let a poté urychlí spolupráci v rámci celého odvětví a veřejného a soukromého sektoru s cílem standardizovat tuto technologii v druhé polovině 20. let.

 

Keiji Ohtsu, prezident a zástupce ředitele společnosti Honda R&D Co., Ltd., k tomu dodává:

„Ve snaze zcela eliminovat rizika mobility pro všechny účastníky silničního provozu společnost Honda nabídne novou přidanou hodnotu: bezpečnost a klid každému účastníkovi silničního provozu. Zavedením našich budoucích bezpečnostních technologií vycházejících z této nové hodnoty bude společnost Honda usilovat o dosažení „nulového počtu smrtelných dopravních nehod" motocyklů a automobilů Honda na celém světě do roku 2050. S cílem dosáhnout společnosti bez nehod, kde všichni účastníci silničního provozu dbají jeden na druhého a kde je zajištěna svoboda mobility, budeme dále urychlovat naše iniciativy v rámci celého odvětví a v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru."

 

 

*1 Snížení počtu smrtelných dopravních nehod motocyklů a automobilů Honda na 10 000 prodaných kusů o 50 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020.

 

*2 Funkční magnetická rezonance, zkráceně fMRI (jedna z metod pro získání obrazu funkčních oblastí mozku na základě změn průtoku krve).

 

*3 Zdroj: „Number of Fatalities in Traffic Accidents By Type of Violtions of Laws", Bílá kniha o bezpečnosti dopravy v Japonsku 2017.

 

 

 

 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

 
 
Honda

Autoservis Kolovrátek, s. r. o.
Stará cesta 116, 362 63 Dalovice u Karlových Varů

tel.: +420 353 222 932
mob.: +420 733 682 274
email: prodej@kolovratek.com